Lights, Camera, Action!

Lights, Camera, Action!

            Acest opțional a fost premiat la categoria Proiectare didactică din cadrul concursului național Digitaliada  (concurs național de materiale educaționale în format digital pentru clasele I-VIII). Opţionalul propus de profesor Stroia Armanda Ramona valorifică rezultatele cercetării From slime tutorials to thought-provoking documentaries: The power of student-generated videos in EFL, cercetare premiată cu bursa IATEFL Bill Lee (Manchester 2020) și prezentată și în cadrul conferinței HUPE Crroatia 2021.

               Cursul optional Camera, Lights, Action! (English with student-produced videos)  a fost conceput pentru a-i familiariza pe elevi cu aplicațiile de editare video și tehnici de scriere a scenariului/ poveștii din spatele videoclipului (storyboard). A fost gândit pentru a crește motivația și nivelul de implicare din partea unor elevi mai reticenți și demotivați, care au avut oportunitatea de a-și exprima opinia într-un alt mediu, cu multiple beneficii emoționale, nu doar cognitive (dezvoltarea stimei de sine, a curajului de a comunica și a colabora cu colegii care le apreciază efortul și pasiunile).

Implementarea acestui curs opțional a avut ca rezultat o colecție consistentă de resurse video variate precum:

 • Minidocumentare pe teme istorice (Revoluția de la 1989, cu interviuri autentice, traduse în limba engleză, Primul Război Mondial, Revoluția Americană, Familia Regală a României etc.);
 • tutoriale (how to videos: cum se face slime, cum se prepară clătite, cum să înveți mai ușor limba engleză etc.);
 • vlog (prezentarea rutinei de dimineață, a micului dejun);
 • advice videos (sfaturi pentru activități în vreme de izolare, recomandări de seriale și topul cărților preferate etc.);
 • clipuri de prezentare a unor probleme globale referitoare la mediul înconjurător (pe tema Zilei Pământului, poluării apei, încălzirii globale);
 • prezentări meteo (weather forecast videos – genul video situat în topul preferințelor elevilor);
 • prezentări diverse pentru a promova cultura și obiceiurile autohtone (portul popular românesc, hainele preferate, animalele de companie, prezentarea pasiunilor, a obiectelor din cameră);
 • videoclipuri de promovare a lecturii (reading fluency videos, storytelling videos).

Course description

         This optional course was awarded in the category Didactic design within the Digitaliada national competition for educational materials in digital format for grades I-VIII. This course proposed by Stroia Armanda Ramona is based on her research results From slime tutorials to thought-provoking documentaries: The power of student-generated videos in EFL, awarded with the IATEFL Scholarship Bill Lee (Manchester 2020) and presented at the HUPE Croatia 2021 conference.

           This optional course Camera, Lights, Action! (English with student-produced videos)   was designed to familiarize students with the video editing applications and script/story writing techniques behind the video (storyboard). It was designed to increase the motivation and level of involvement of more reluctant and demotivated students, who had the opportunity to express their opinion in another environment, with multiple emotional benefits, not just cognitive (developing self-esteem, courage to communicate and collaborate with colleagues who appreciate their effort and passions).

             The results of this optional course are visible in a rich collection of varied video resources such as:

 • mini-documentaries (The 1989 Revolution, with authentic interviews, translated into English, World War I, the American Revolution, the Royal Family of Romania, etc.);
 • tutorials (how-to videos: how to make slime, how to prepare pancakes, how to learn English faster, etc.);
 • vlogs (presentation of the morning routine, breakfast);
 • advice videos (tips for activities during isolation, TV series recommendations and top favourite books, etc.);
 • videos about global environmental issues (Earth Day, water pollution, global warming);
 • weather presentations (weather forecast videos – the video genre located in the top of students’ preferences);
 • various presentations to promote the local culture and customs (Romanian folk costume, favourite clothes, pets, presentation of passions, objects in the room);
 • videos to promote love for reading and personal development (reading fluency videos, storytelling videos, etc.).

Armanda Stroia, teacher at

”Avram Iancu” Secondary School, Dej, Romania 

         School curriculum for the extension course Lights, Camera, Action! (English with student-produced videos). Curriculum based on the school board decision, 6th grade, validated by Cluj Inspectorate

           PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL Lights, Camera, Action! (English with student-produced videos) CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII – CLASA a VI-a, validat de ISJ Cluj

Comments are closed.